Tester

Nordic laboratories tester är väldigt användbara vid ohälsa för att både bekräfta och utesluta grundorsaker till ohälsa. Deras labratorium finns i Köpenhamn dit testerna skickas för analys. Jag är användare av Nordic laboratories och får resultaten av testerna och lägger även in beställningarna av testerna. Själva testet betalas därmed till Nordic laboratories. Jag går sedan igenom resultatet noggrant med dig via ett hälsosamtal.


För sköldkörtel

 • Test för jodbrist 110 Euro
 • Jodbelastingstest 149 Euro
 • Omvänt T3 110 Euro

DNA-tester

 • DNA Health 225 Euro
 • DNA Mind 179 Euro
 • DNA Metyleringsgener 119 Euro
 • DNA Östrogen 179 Euro

Test för tungmetaller och bekämpningsmedel

 • Hårmineralsanalys 147 Euro
 • Tre olika sorters test för kvicksilver 349 Euro
 • Test för glyfosat 169 Euro

Tester för hormoner och signalsubstanser

 • Kortisol kurva via saliv, 4 tillfällen 155 Euro
 • Salivtest för progresteron 47 Euro
 • Urintest för neurotransmittorer 299 Euro

Test vid IBS

 • SIBO med laktulos utandningstest 220 Euro

Test för parasitsjukdomar

 • Borrelia DNA PCR test 160 Euro
 • Babesia antikroppstest 56 Euro
 • Bartonella antikroppar 99 Euro
 • Parasittest med tre olika metoder 235 Euro