Cellulär Hälsa

Hälsa på cellnivå

Efter en grundlig genomgång av din hälsa finner vi grundorsaken till din ohälsa och behandlar den med hjälp av aminosyror, vitaminer, mineraler och örter.

Min fasta övertygelse är att kroppen kan läka om man ger den rätt förutsättningar. Rätt förutsättningar är att minska på sådant som skadar kroppen som t.ex. processad mat, socker och stress. Sedan tillsätter man det kroppen behöver för att läka och må bra, vilket är de byggstenar som kroppen använder för att bygga en hälsosam kropp såsom aminosyror, fettsyror, vitaminer och mineraler.

Även örter har under historiens gång haft stor påverkan på människors hälsa men är idag ett mer bortglömt behandlingsalternativ som jag vill återge den status det förtjänar. Att använda örtmedicin för att hjälpa kroppen till hälsa är en viktig del i min verksamhet.

Boka tid för hälsokonsultation med
Sofie Röjder och påbörja din resa mot välmående och hälsa.

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag hos mig eftersom jag är ansluten till Epassi.

Tester

För att hitta grundorsaker till ohälsa behöver man ibland testa. Vi använder oss av Nordic laboratories för att utföra tester. Där finns den vertygslåda som verkligen gör skillnad. Det finns DNA tester, jodbelastningstest, SIBO utandningstest, MTHFR test, hårmineralsnalays, glyfosat test, test för kvicksilver, borrelia, babesia, bartonella, tester för parasiter och tester för att se över nivåerna av neurotransmittorer. Läs mer under rubriken tester för prisinformation.

Sköldkörtelhälsa

Övervikt, hjärndimma, trötthet, frusenhet, torr hud, förstoppning är vanliga symtom på låg ämnesomsättning – hypotyreos som idag är en folksjukdom som drabbar mest kvinnor. Jag har djupgående kunskap i att behandla sköldkörtelproblematik både hypotyreos och hypertyreos, alternativmedicinskt. Varför sjukdomen främst drabbar kvinnor är för att kvinnor har ett större behov av jod än män, samtidigt som östrogen kraftigt begränsar upptaget av jod. Jod och även selen är avgörande för att läka struma och all sköldkörtelproblematik. Boka en hälsokonsultation och påbörja din resa mot tillräcklig energi, lägre vikt, och varmare kropp.

ADHD / ADD

Vill ni testa alternativ behandling för ADHD/ADD innan narkotikaklassad läkemedelsbehandling sätts in? Det finns inga långtids studier på hur en normal dos av dessa läkemedel påverkar en människa efter 30-40 år. Sjukvården idag ger inga andra förslag än läkemedel men det finns så många sätt att få en mer balanserad vardag. Det finns hjälp för sömn, kost och flertalet sätt att minska ångest. Även rätt aminosyror i rätt dos är av stor vikt för att få personer ADD att få mer motor och energi i vardagen men även för personer med ADHD att få hjälp att bryta ner sina höga nivåer av signalsubstanser.

Sömn

Att ligga många timmar i sin säng betyder inte att man sover. Sömn behöver mätas objektivt med aktivitetsklocka. Det är djupsömnen som läker kroppen. Sömn är en grundsten i att bygga hälsa. Det finns flera olika sätt att främja god nattsömn både strategier och kosttillskott.

IBS, Crohns och ulcerös kolit

All hälsa börjar i magen och att läka matsmältningen är en del av behandlingen för flera olika sjukdomar. Vi tar bort det i kosten du inte tål för tillfället samt tillsätter det som behövs för att läka din matsmältning så som bitterörter, aminosyror och kanske saltsyra. Många faktorer påverkar matsmältningen: stress, tarmfloran, ålder, antibiotika, läkemedel, vitamin och mineralbrister. Skolmedicinen behandlar ofta symtomet, t.ex. “ont i magen”, medan alternativmedicinen läker hela matsmältningskanalen från början till slut. Boka en hälsokonsultation och påbörja din resa till en glad och lugn mage.

Ångest och oro

Det finns gott om alternativ behandling för ångest och oro, något som absolut bör provas innan läkemdel sätts in från skolmedicinen. Det finns även flera alternativ behandlingar som går att kombinera med läkemedel. som eterisk oljor, lugnande örter som te eller tinktur och aminosyror. Boka en hälsokonsultation och påbörja din resa mot mer inre lugn.

Stress och utbrändhet

Samhället vi lever i nu främjar kronisk stress, utan motsvarighet i historien. Kvinnor i alla åldrar drabbas i stor utsträckning. Det finns många olika alternativmedicinska behandlingar för att få tillräcklig djupsömn och strategier för återhämtning, så att du kan lära ditt nervsystem komma ner i varv. När man är stressad kan kroppen inte smälta maten vilket ger näringsbrist och utan rätt näring kan kroppen inte läka. Jag hjälper dig med rätt näring – inte avancerad matlagning – utan höga doser av vitaminer och mineraler fettsyror och aminosyror så att din kropp kan läka, så du mår bättre och får energin tillbaka.

ME/CFS

Enligt den senaste forskningen kan eventuellt grundorsaken till ME/CFS vara funnen, ett retrovirus. 70 % av personer med ME/CFS har detta retrovirus aktivt i kroppen, vilket blir en del av DNA som i sin tur kodar fel vilket gör att ME/CFS symtom uppkommer. De 30 % övriga personer som har ME/CFS diagnos, men inte retroviruset, bör testas för vektorburna infektioner som babesia, bartonella och borrelia. Att veta grundorsaken är alltid grunden för att kunna behandla korrekt och därför läser jag den senaste forskningen i detta ämne. Vi använder de alternativa behandlingsmöjligheter som finns så som högdos B-vitaminer, Q10 och mycket mer.

Fibromyalgi

Det finns flera olika alternativa behandlingar för att läka samt minska smärtan och öka livskvaliteten. Att läka från grunden på cellnivå är det som fungerar för fibromyalgi, vilket man gör med rätt näring i form av vitaminer, mineraler aminosyror och örter. Att läka matsmältningen är det första steget så att kroppen kan ta upp de byggstenar som behövs för att läka.

Depression och nedstämdhet

Alternativmedicinskt ser vi på depression på fyra olika sätt, med fyra olika grundorsaker. Tillsammans gör vi bedömningar vilken av de fyra du tillhör och sedan ger vi behandling därefter. Skolmedicinen har bara ett tankesätt om för låga serotonin nivåer och behandlingen är då SSRI-läkemedel. Det är svårt att sluta med SSRI och därför bör alternativmedicinsk behandling prövas först. Det finns örter som har lika bra effekt som antidepressiv medicin men örterna hjälper kroppen och är lätta att avsluta när man mår bättre. Nedstämdhet kan också vara en normal del av livet eftersom livet går upp och ner och man ibland behöver gå igenom jobbiga perioder såsom sorg. Då kan man ta hjälp av örter och aminosyror för att hjälpa kroppen att snabbare komma igenom den låga perioden och åter bli sig själv igen.

Borrelia, bartonella och babesia

Det är våra vanligaste vectorburna infektioner i Sverige. Det finns test via nordic labratories i Danmark som tydligt visar om man har en sådan infektion. Vårdcentralerna testar endast 5 av de 12 olika borreliastammar som som finns. Många människor går runt med kvardröjande symtom av borrelia för att en antibiotikakur inte alltid hjälper fullt ut. Jag använder flertalet olika örtmediciner under längre tid för behandling av kronisk borrelia i kombiantion med näringsterapi.

Stärka immunförsvaret

Ett starkt immunförsvar är något vi alla vill ha. Det är jobbigt att vara förkyld, sjuk eller vabba. Återkommande urinvägsinfektioner, bihåleinflammation eller öroninflammation är påfrestande och ofta ges antibiotika vid dessa tillstånd från skolmedicinen, vilket förvärrar genom att ta död på de viktiga bakterierna i vår tarmflora. Det finns oändligt många sätt att stärka sitt immunförsvar inom alternativmedicinen. En god kost, mineraler, vitaminer och goda bakterier är avgörande för att skapa ett starkt immunförsvar. Boka en hälsokonsultation så ge jag dig verktygen att bygga ett starkt immunförsvar.