Om oss

Sofie Röjder

Näringsterapeut, Nordiskt Näringscenter 2019

Örtmedicinterapeut, Nordiskt Näringscenter 2019

Arbetsterapeut, Linköpings universitet 2007-2010

Jag har läst om alternativmedicin i ca 10 år. Min drivkraft är att förstå hur biokemin på cellnivå fungerar så att kroppen kan fungera optimalt och läkas. Mina huvdsakliga behandlingar består av örter, aminosyror, fettsyror och vitaminer och mineraler i högdos.

Jag brinner för näringterapi och biokemi och vill gärna veta precis vilka steg som behövs i cellen och i citronsyracyklen för att generera ATP- kroppens energi. Om jag förstår hela processen blir det lättare för mig att tillsätta de vitaminer och mineraler som behövs för att ATP -produktionen ska öka i cellen så att tröttheten kan lätta så att den mentala klarheten kan öka.

Sjukvården är idag inriktad på det organ man söker hjälp för och om läkemdel finns för de symtom som uppkommit. Denna tankemodell kommer aldrig att ge personer en god hälsa.

Istället använder jag mig av ett holistiskt synsätt för allting i kroppen påverkar varandra. The Gut-brain connection är ett exempel på de holistiska synsättet. Att hur magen mår påverkar hjärnan i stor utsträckning.

Varför jag använder mineraler och vitaminer i högdos

Mineralinnehållet i jorden där vi odlar vår mat har sjunikt under de senaste 50 åren. Man tillsätter bara ett fåtal näringsämnen i gödsel, vilket gör att mineraler som magnesium sjuker för varje års skörd. Jodbrist i Sverige är klarlagd sedan 40 år tillbaka. Hur mycket alger äter du varje dag? Därför anänvder jag mig av mineraler i hög dos för att läka kroppen. Att äta “vanlig” mat räcker inte för att läka en mineralbrist.

Att äta en balanserad kost är svårt idag när en stor del av en matvarubutik består av frukostflingor, snacks och energidryck. Livsmedelsverket är ouppdaterade på många olika områden gällande kost. De uppger att fullt friska personer kan följa deras råd, men de flesta personer idag är inte fullt friska. Vi har t.ex. pollenallergi, sköldskörelproblem, övervikt, högt blodtryck osv. Det gör att dessa människor inte bör äta de som livsmedelsverket rekommenderar. Jag ser istället till varje människa, vad äter du för kost? Vilka hälsoproblem har du? För att sedan ge specifika råd till varje person.

Jag läser mycket vetenskaplig litteratur och vetenskapliga artiklar och det är genom denna kunskap som jag förstått att högdos av vitaminer och mineraler gör stor nytta för att läka kroppen.