Efter att på nära håll ha upplevt sjukvårdens förklaringar till ohälsa och de symtomlindrande “protokoll” som ska passa alla – med läkemedel och biverkningar, så tog jag saken i egna händer och börja läsa om hälsa.
Min nyfikenhet har drivit mig till att lära mig mer om hur grundorsaker och biokemi påverkar vår hälsa. Om man vet varför ohälsa uppkommer, kan man påverka grundorsaken och då kan kroppen läka.

Jag förstod snabbt att det är mycket svårt att hitta bra  och ny kunskap om detta på svenska. All forskning görs på engelska. Eftersom jag hanterar engelska språket väl, öppnade sig en helt ny värld av kunskap hos de funktionsmedicinska läkarna och örtmedicinspecialisterna i USA. Det är därför som min kunskap skiljer dig en hel del från andra näringsterapeuter i Sverige. 
Min yrkestitel näringsterapeut och örtmedicinterapeut fick jag efter utbildningen på Nordiskt Näringscenter. 

Cellulär Hälsa startades efter föräldraledighet 2020 och omständigheterna i världen gjorde att det blev hälsosamtal i digitalt format med videosamtal, vilket gör att alla personer i Sverige kan boka en tid och vi kan ses i ett samtalsrum via Jitsi meet. 

Arbesterapeututbildningen har varit en bra grund att bygga vidare på eftersom den la grunden i anatomi, fysiologi och med 30 poäng i forskningsmetodik är mitt självförtroende gott för att läsa vetenskapliga artiklar i pubmed och vara kritiskt ifrågasättande till våra myndigheters kostråd. 

Jag brinner för kvinnlig hälsa, att vi ska ha rätt att må bra! Hormonell balans är så eftersatt i sjukvården. Det som behövs är informerat val. Det är när en person får kunskap om alla fördelar och alla nackdelar angående sin behandling och sedan själv fattar beslut om sin behandling och vilken väg de väljer att gå. Informerat val har sjukvården helt tappat bort, men hos mig på Cellulär Hälsa så värdesätter jag informerat val  och försöker uppnå detta i varje möte. 

Kosttillskott med vitaminer, mineraler, aminosyror, örter och nutraceuticals kan vara lite av en djungel. Med min kunskap om biotillgänglighet och dosering enligt ortomolekylär medicin guidar jag ofta personer så att de kan hitta det som de behöver för att nå en bättre hälsa.

Vill du veta mer om hur jag arbetar och min kunskap är du välkommen till Facebook gruppen Cellulär Hälsa som du hittar om du följer länken.

Sofie Röjder

Näringsterapeut, Nordiskt Näringscenter 2019
Örtmedicinterapeut, Nordiskt Näringscenter 2019
Arbetsterapeut, Linköpings universitet 2007-2010