Varför ska jag läsa denna policy?

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.

Personuppgiftsansvarig är Cellulär Hälsa, Org nr 559248-3852, ett svenskt företag med registrerad adress Ollonvägen 13, 61150 Nyköping.

Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

E-mailadress

För- och efternamn

Telefonnummer

Kontaktuppgifter

Personnummer, vid köp av funktionsmedicinska tester, ej de 4 sista siffrorna.

Vilka tjänster och produkter du köpt eller registrerat dig för.

Hur använder vi din information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna ta kontakt med dig vid hälsosamtal, samt föra journal och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge lagrar vi din information?

Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss. Du kan när som helst be att personuppgifterna raderas, men undantag sker om det behövs för att fullfölja avtalet eller uppfylla rättslig förpliktelse (bokföringslagen).

Vi behåller endast mailkonversationer så länge vi har pågående kommunikation.

Med vilka delar vi din information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige och Danmark på företaget Nordic laboratories som tillhandahåller de funktionsmedicinska testerna. Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vart har vi din information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen.

Vad är dina rättigheter?

-Rätt till information: Du kan närsomhelst begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

-Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

-Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

-Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

-Ta tillbaka samtycke: Du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information.

-Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till Datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress: info@cellularhalsa.se

Sekretess, Personuppgifter och Marknadsföring

Vi lagrar endast uppgift som registrerats av klienten själv eller av oss i samband med lagd bokning/köp av test. Vi förbinder oss att ej lämna ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan klientens uttryckliga medgivande. Vi förbinder oss att omedelbart ta bort information om kunden på dennes begäran.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som klient. 

Cookies

En cookie är en textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på vår hemsida. Cellulär Hälsa använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part. Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren, alternativt surfa i anonymt läge.

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader. Tillfälliga cookies raderas när du stänger webbläsaren.

För att få mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. Vi kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Färger kan upplevas olika på olika enheter beroende på varierande skärmupplösning.

Force Majure

I händelse av krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, pandemi, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Uppdateringar till denna policy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy från tid till annan och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast  2024-01-14.