Vi tar betalt för den tid som vårt samtal varar.
Fakturering sker för varje påbörjad kvart.

En hälsokonsultation tar oftast 1 – 1,5 h.

Nybesöks pris: 800 kr/h

Uppföljning 600 kr/h

Du får efter hälsokonsulationen en faktura till din mejl.